Re:clame

8.3.06

Re: Re:clame

Blijkbaar zorgt mijn eerste post al voor wat wrijving bij een welbepaalde marketingafdeling. Ik ben niet van plan hier dieper op de concrete details in te gaan, maar de zaak stemt wel tot nadenken.

Dat Ella & Dorien "eurosong" Leyers webgewijs gekraakt worden, dat Bart De Pauw zich laatdunkend uitlaat over het plebs en haar televisiegewoonten, of dat Jan Verheyen zijn films de grond ingeboord ziet, daar heeft bijna niemand last van. Ook Ella & Dorien, Jan met de Pet en Verheyen niet.

Bedrijven daarentegen zijn hypernerveus wanneer het de publieke opinie betreft; en met hen bijgevolg ook de reclamewereld. Achter elke reclame schuilt een onderhuidse smeekbede, een politicus in verkiezingsperiode. Die onzekerheid is uiteraard inherent aan de aard van het product, dat zeker in het geval van de reclamespot op televisie een gigantische deuk in het zelfvertrouwen heeft te verduren gehad de laatste jaren. Het sleutelwoord ook hier is effectiviteit - of ook wel de onpeilbaarheid ervan.

Deze blog is niet meer dan een instinctief peilen naar die effectiviteit. Het wenst in geen zin afbreuk te maken aan de prestaties van bepaalde agencies of creatives, maar durft ze wel in vraag te stellen op een zo nuchter mogelijke manier. Deze blog is een consument, en geen ongrijpbaar sprakeloos wezen dat niet voor rede vatbaar is.

, , , ,