Re:clame

8.4.06

RIP Buzz Word

MIT Advertising Lab maakt gewag van een studie omtrent hersenactiviteit en het gebruik van bepaalde catch phrases in marketing. De conclusie luidt als volgt: een Happy Meal maakt niet happy, en is zelf verre van happy. Dit betekent dat het 'vermenselijken' van bepaalde brands geen positieve invloed heeft op de consument. Meer nog: de invloed is nihil en het laat de consument simpelweg koud.

De wetenschappers bieden een plausibele uitweg:
"It could be that associating an actual person with a brand is the only way to get those human characteristics to stick," said Feinberg.


Wederom een uitleg voor GAMMA's marketingwonder...

De re:clame: herkenbaarheid, herkenbaarheid, herkenbaarheid.

, , , , ,