Re:clame

25.4.06

AXE Effect

Het Axe Effect werkt. Jarenlange en consistente campagnes via verscheidene media liggen hiervan aan de basis. We leren: variaties op hetzelfde thema, dat eenmaal uitgewerkt, niet meer wijzigt. De visuele of mediatieve invulling mag dan nog vaak wijzigen, de inhoudelijke boodschap blijft immer dezelfde. (Ok, ik zwijg wel over Gamma.)

24.4.06

Sushi

Klasse:

1. vernieuwend
2. specifieke doelgroep bereikt
3. opvallend en toch niet storend

(via Ad Blather)

8.4.06

RIP Buzz Word

MIT Advertising Lab maakt gewag van een studie omtrent hersenactiviteit en het gebruik van bepaalde catch phrases in marketing. De conclusie luidt als volgt: een Happy Meal maakt niet happy, en is zelf verre van happy. Dit betekent dat het 'vermenselijken' van bepaalde brands geen positieve invloed heeft op de consument. Meer nog: de invloed is nihil en het laat de consument simpelweg koud.

De wetenschappers bieden een plausibele uitweg:
"It could be that associating an actual person with a brand is the only way to get those human characteristics to stick," said Feinberg.


Wederom een uitleg voor GAMMA's marketingwonder...

De re:clame: herkenbaarheid, herkenbaarheid, herkenbaarheid.

, , , , ,