Re:clame

28.3.06

Succes = aantal hits?

Terwijl kijkcijfers nauwelijks van toepassing zijn op reclame, kunnen hit counters wel een indicatie geven van de populariteit van een welbepaalde streaming video commercial. De razend populaire Honda Choir commercial van Wieden + Kennedy London is daar een nagenoeg archetypisch voorbeeld van (Adverblog). Vraag is natuurlijk wanneer je over een streaming commercial kan spreken. Het Interactive Advertising Bureau poogt daar een antwoord op te geven (Marketingfacts.nl). Dan resteert er nog die andere prangende vraag: does it sell?

, , , , , ,

Mortierblog

Ter uwer info: Jens Mortier van de Mortierbrigade blogt deze week op Standaard.biz.
Meer clickable tekst op Pietel.

, , , , , , ,

26.3.06

Uh Oh

Marketers lose confidence in TV advertising. (via i-wisdom)

Advertisers think commercials are less effective. (via MIT Advertising Lab)

Re:ality re:clame

Inhoudelijk gezien is het dan wel geen user generated content, vanuit stylistisch oogpunt zijn reclamefilmpjes als deze voor de Toyota Tacoma een heel pak minder vernuftig en gestroomlijnd als de glitter en glamour van wat een aantal jaren terug nog als een evidentie werd beschouwd. Korrelige beelden, homevideo's, security camera's,...reality scoort niet alleen op tv. De Washington Times Journal wijdde een heel artikel aan dit fenomeen.

De re:clame: herkenbaarheid is het geheim van meer dan alleen goeie comedy.

, , , ,

16.3.06

Joseph Jaffe spreekt

In A World without Advertising heeft Joseph Jaffe het over de toekomst en non-toekomst van het reclamemaken. We selecteerden alvast enkele frappante uitspraken:

The 30-second spot is the epitome of creative atrophy.

Hoewel wijzelf uiteraard niet aanwezig waren op de presentatie en het dus moeten stellen met deze PDF, mogen we er stellig van uit gaan dat Jaffe de 30 seconden reclame geen warm hart toedraagt. De man is duidelijk een tegenstander van het 30-seconden-keurslijf - reclame wordt bandwerk. Ongewenst bandwerk, bovendien. Want zoals Seth Godin het stelde: No one cares about you. Er zit niemand te wachten om 30 seconden lang te gapen naar iets wat je nooit gevraagd hebt. Enter consumer generated content, waar de auteur van Life after the 30 second Spot het volgende over te zeggen had:

Consumer Generated Content (CGC) is not the same as Agencies Creating What They Think is Consumer Generated Content (ACWTTICGC).

Met andere woorden: een les in nederigheid zou geen verkeerde keuze zijn.

Over het voortbestaan van reclamespots uit de man de volgende ongevleugelde woorden, die weinig aan de twijfel over laten:

Commercials therefore will still exist, except….
– there are a lot less of them,
– their length will be determined by consumers
– The creative product by default will inevitable improve.
– Rates will rise, but in no way will offset the loss in revenue

De consument heeft er zijn buik van vol, aldus marketingprofeet Jaffe.
People will not watch content your way
anymore…and they will not be forced to
watch advertising either.

Pijnlijke conclusie:
Get out the advertising game (while there’s still time).


Bijkomende verplichte lectuur: review door [ad club] @ Joho the Blog, waaruit we de volgende wijsheid van Jaffe gehaald hebben:

"When consumers view advertising as content everyone wins."


, , , , ,
, ,


14.3.06

Beware of 'copycentrism'

Een van de meest verraderlijke valkuilen voor vele reclamemakers en -maaksters is de onbegrensdheid van de eigen creatieve en associatieve vermogens. Het probleem kan zich bijvoorbeeld stellen wanneer de hele ketting van associatie een onduidelijke stippellijn wordt, wanneer met andere woorden de enige link met het product de copy, de tagline wordt. De hele spot verwordt zo tot een vergezochte metafoor waarin het product zelf bijna niet meer aan bod komt. Oh ja hoor, veelgebruikte approach, maar een verkeerde. Een voorbeeld van dergelijk copycentrisme is te vinden hier op de Thirdway Advertising Blog. We citeren even ons grote voorbeeld:
This spot has three significant problems, one of which is a favorite of this advertising blog.
  1. Positioning Ownability - The most significant problem with this spot is the same as for the Easy button campaign in general. It promotes a category benefit. Organizing an office, making a business simpler to supply and run is something that office supply stores all do. If there is anything unique in the service Staples provides, we don't learn about it from these spots.
  2. Positioning Linkage - More so than the rest of the campaign, this spot has a very tenuous link to the positioning against business problems. How does the Mongolian invasion relate to your business supply needs? In the real world Staples (via the metaphorical Easy button) won't help against Mongols but will help your business. This is a very tenuous link. This commercial really relies on impressive visuals, special effects and humor. [...]
En opnieuw verwijs ik hier naar KBC en haar Bankseeing Tour, die net in dezelfde valkuil gevallen is. Ik val in herhaling, en dat zal vrees ik niet de laatste keer zijn.

De gouden regel is: verkoop je product, wanneer je je product verkoopt.

, , , , , ,

Admirror

In hoeverre is een idee origineel? - Admirror op coloribus.

13.3.06

Zot van de Zee

[agency: DVN]

Voor media omtrent deze campagne, begeef zich naar de DVN-homepage, maak snel komaf met de licht irritante eis om naam en emailadres in te vullen (mijn persoonlijke favoriet is fjdskljfksdl@fjdsaklfjd.com). Ga vervolgens door naar Case 5 - Zot van de Zee.

Terwijl radiospotjes 1, 2, 4 en 5 een mens in de ochtendlijke file zouden doen schreeuwen van de stress, viel kandidaat nummer 3 nog heel goed mee. Het had dan ook een pointe.

Het verdict: Waar gaat het hier in feite over? Over promotie van de kust en haar belangrijkste troef: de zee. Dat die centraal stond in de campagne mag dan al een voor de hand liggende keuze geweest zijn, het was op dat vlak in elk geval the winning ticket. Maar waarom toch die drukdoenerij? Omdat het moet stroken met de copy "zot van de zee" ?

De re:clame: in plaats van mensen die zot van de zee zijn aan het woord te laten, ware het misschien beter de zee zelf aan het woord te laten, de mensen zullen wel volgen. Laat de wind maar waaien, de golven deinen, de soepkar rinkelen en de meeuwen roepen - om dan te eindigen met een stem die enkel het adres van de website vermeldt. Laat de zee haar lokroep zelf maar doen, wie weet zelfs in een langere versie op de website (die sindsdien herleid is tot 1 enkele pagina).

Want waarom kan rust en zeezoetzilte poëzie niet? Die eenvoud zou pas opvallen temidden het schreeuwerige reclameblok! En de file zou er ook heel eventjes wat minder hectisch van worden...

, , , , , , , , , ,


12.3.06

De CEO blogt

Guillaume Van der Stighelen, co-oprichter van Duval Guillaume, blogt(e) op Standaard.biz. Laatste post tot op heden dateert van 10 februari.

Patrick De Pelsmacker

André Duval, co-oprichter van Duval Guillaume, was vandaag te gast op De Zevende Dag. Wat de man vertelde mocht dan voor ingewijden een vanzelfsprekendheid zijn, het feit dat hij zijn zegje kon doen in De Zevende Dag was dan weer wat minder evident. Duval maakte gewag van professor De Pelsmacker en zijn studies omtrent...u raadt het al: effectiviteit van reclame. Dit kleine artikeltje geeft een algemeen beeld van 's mans bevindingen.

We onthouden: de meest effectieve reclame is zowel informatiedominant, creatief als emotioneel.

Duly noted, professor.

, , , ,

10.3.06

Mond-aan-mond

"Consumenten aller lande, verenigt u!" is niet alleen de tagline van deze blog, het is ook de dreiging waarvan sprake in Beware of Dissatisfied Consumers: They Like to Blab op Knowledge@Wharton.
(via i-wisdom)


Reclame en onze hersenen

In Who really won the Super Bowl geeft Marco Iacoboni ons een kijkje op neurologische reacties van de hersenen tijdens het bekijken van de befaamde Super Bowl commercials. Een aanrader voor zij die -met ons- de (non)effectiviteit van reclame in kaart wensen te brengen. En, zeg nu zelf, wat is er beter dan een hersenkaart? Of zoals Edge.org ons aller twijfel bewoordt:
Commercials are a part of our lives. We watch them, enjoy them, and discuss them with our friends. Do commercials make us buy the product they advertise? Nobody really knows.

Iacoboni lost alvast het neurologische stukje van de puzzel op.

, , , , , , , ,

8.3.06

Seth Godin <3 Google

Seth Godin over en voor Google marketing als het marketing prototype van de 21ste eeuw: video (48 minuten).

We onthouden:

1. no one cares about you
2. buying a product = buying a story
3. have your consumers market your product for you

, , , , ,

Re: Re:clame

Blijkbaar zorgt mijn eerste post al voor wat wrijving bij een welbepaalde marketingafdeling. Ik ben niet van plan hier dieper op de concrete details in te gaan, maar de zaak stemt wel tot nadenken.

Dat Ella & Dorien "eurosong" Leyers webgewijs gekraakt worden, dat Bart De Pauw zich laatdunkend uitlaat over het plebs en haar televisiegewoonten, of dat Jan Verheyen zijn films de grond ingeboord ziet, daar heeft bijna niemand last van. Ook Ella & Dorien, Jan met de Pet en Verheyen niet.

Bedrijven daarentegen zijn hypernerveus wanneer het de publieke opinie betreft; en met hen bijgevolg ook de reclamewereld. Achter elke reclame schuilt een onderhuidse smeekbede, een politicus in verkiezingsperiode. Die onzekerheid is uiteraard inherent aan de aard van het product, dat zeker in het geval van de reclamespot op televisie een gigantische deuk in het zelfvertrouwen heeft te verduren gehad de laatste jaren. Het sleutelwoord ook hier is effectiviteit - of ook wel de onpeilbaarheid ervan.

Deze blog is niet meer dan een instinctief peilen naar die effectiviteit. Het wenst in geen zin afbreuk te maken aan de prestaties van bepaalde agencies of creatives, maar durft ze wel in vraag te stellen op een zo nuchter mogelijke manier. Deze blog is een consument, en geen ongrijpbaar sprakeloos wezen dat niet voor rede vatbaar is.

, , , ,